NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PE SITE-UL UTV.RO

 

În vigoare începând cu data de 25 mai 2018

În acest document, puteţi găsi informaţii privind următoarele subiecte:

 

1. CINE SUNTEM

2. CE DATE PRELUCRĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

3. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

4. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE

5. CUM PARTAJĂM INFORMAŢIILE

6. INFORMAŢII DE CONTACT

7. COOKIE-URI

8. MODIFICĂRI PRIVITOARE LA NOTA DE INFORMARE

 

1. CINE SUNTEM

 

NEW TREND MEDIA S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Sector 5, Str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building, Faza II, etaj 7, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/16567/2003, Cod Unic de Înregistrare RO 15971710

 

Colectăm şi prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al website-ului http://utv.ro/ (denumit în continuare „website-ul” sau “pagina de internet”), ceea ce, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene privind protecţia datelor personale, ne conferă calitatea de operator de date pentru astfel de date.
Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi . Prezenta notă de informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale descrie practicile noastre privind colectarea şi utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacţiunii cu website-ul nostru. Aceste prevederi nu acoperă şi situaţia concursurilor publicitare.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie această Notă de Informare pentru a înţelege cum prelucrăm datele dumneavoastră personale.

 

Dacă vreţi să citiţi despre cookie-urile pe care le folosim în website, mergeţi la secţiunea 7 COOKIE-URI.

2. CE DATE PRELUCRĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Website-ul nostru se adresează persoanelor care au cel puţin 18 ani, astfel nu prelucrăm în mod voit date ale copiilor.
Atunci când vizitaţi website-ul nostru, prelucrăm următoarele date care vă privesc :

2.1 Utilizarea website-ului 2.2 Când comentaţi la articolele noastre

2.3 Când folosiţi formularul de contact

2.4 Ce se întâmplă dacă nu ne furnizaţi datele dumneavoastră

2.1 Utilizarea website-ului

 

Website-ul colectează în mod automat anumite informaţii şi le stochează în fişiere -jurnal. Aceste informaţii includ adresa de protocol internet (IP), locaţia generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraş), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate.
Folosim aceste informaţii pentru a ne putea concepe site-ul în aşa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noştri. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre şi pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendinţele, pentru a urmări mişcările vizitatorilor şi pentru a culege informaţii demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferinţelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site şi a asigura securitatea site -ului. Datele sunt păstrate timp de un an de la data vizitei.
De asemenea, website-ul nostru utilizează cookie-uri, despre care puteţi citi în secţiunea 7 mai jos. Ca regulă generală, pentru plasarea cookie -urilor care nu sunt strict necesare funcţionalităţii paginii este necesar consimţământul dumneavoastră, pe care vi-l solicităm la intrarea pe site. Opţiunile dumneavoastră privind cookie-urile pot fi modificate oricând, instrucţiuni în acest sens fiind incluse în Politica de cookie-uri (Secţiunea 7).

2.2 Când comentaţi la articolele noastre

 

Dacă alegeţi să comentaţi la articolele de pe website, vom prelucra numele dumneavoastră, adresa de email, textul comentariului şi condul captcha solicitat. Numele şi comentariul sunt postate public (acesta fiind chiar scopul ideii de a comenta), iar prelucrarea este făcută în interesul nostru legitim de a asigura un spaţiu de discuţii cu privire la materialele publicate. Adesa de email şi codul captcha sunt prelucrate în interesul nostru legitim de a asigura unicitatea identităţilor declarate, şi pentru a ne asigura ca în spatele comentariului este un om nu un algoritm.
Datele colectate şi care nu sunt publice nu sunt partajate cu alte entităţi şi nici nu sunt transferate înafara Uniunii Europene.
Prelucrarea datelor are loc pe întreaga perioadă de viaţă a site -ului.

2.3 Când folosiţi formularul de contact

 

Ne puteţi transmite mesaje prin intermediul formularului de contact din website. Dacă recurgeţi la această metodă, vom prelucra numele, adresa de email, mesajul şi codul captcha pentru a putea să vă citim mesajul şi să putem răspunde, dacă e cazul. Datele sunt stocate în România.

2.4 Ce se întâmplă dacă nu ne furnizaţi datele dumneavoastră

 

Ne puteţi vizita pagina de internet fără a completa nicio dată personală, dar acest lucru nu înseamnă că datele observate despre dumneavoastră nu se vor prelucra (acolo unde este cazul, sub condiţia de a vă da consimţământul în acest sens) . Am configurat câmpurile obligatorii astfel încât să solicităm volumul min im de informaţii de care avem nevoie.

3. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 

În calitate de persoană vizată, aveţi drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră. RCS va respecta drepturile dumneavoastră şi va da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat.

(a) Dreptul de a vă retrage consimţământul: Dacă v-aţi dat consimţământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteţi retrage consimţământul în orice moment. În cazul cookie-urilor, această retragere se poate face din browser (vedeţi secţiunea 7.3), în plus faţă de modalitatea de contact prevăzută la secţiunea 6de mai jos.

(b) Dreptul la acces: Puteţi solicita informaţii legate de datele personale pe care le deţinem despre dumneavoastră, inclusiv informaţii legate de categoriile de date pe care le deţinem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect, şi cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.

Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitaţi mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

Aveţi dreptul la informare privind măsurile noastre de protecţie pentru transferul datelor dumneavoastră personale într -o ţară din afara Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, dacă ne solicitaţi să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale, iar noi transferăm datele dumneavoastră personale într-o ţară din afara Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European.

(c) Dreptul la rectificare: Aveţi dreptul de a obţine de la noi rectificarea datelor personale care vă privesc. Aveţi posibilitatea să folosiţi funcţionalităţile contului în acest sens, şi în plus ne puteţi contacta în modalitatea prevăzută la secţiunea
6 de mai jos.

(d) Dreptul la restricţionare: Puteţi obţine din partea noastră restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:

• contestaţi corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,

• prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor,

• nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitaţi pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, sau

• vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care verifică m dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră.

(e) Dreptul la portabilitate: Aveţi dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-aţi furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitaţi ca noi să transmitem da tele dumneavoastră personale (pe care ni le-aţi furnizat) unei alte organizaţii.

Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveţi dacă, în mod cumulativ:

• Vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate,

• Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimţământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;

• datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, şi

• transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor şi libertăţilor altor persoane.

Aveţi dreptul să primiţi datele dumneavoastră personale într -un format structurat, folosit în mod curent şi care poate fi citit au tomat.

Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor şi libertăţilor altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizaţii implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu îşi dau consimţământul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizaţii este un drept pe care îl aveţ i dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

(f) Dreptul la ştergere: Aveţi dreptul să solicitaţi să ştergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, si dacă:

(i) Datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;

(ii) Persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara;

(iii) Datele cu caracter personal au fost pre lucrate ilegal;

(iv) Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Operatorului.

cu excepţia cazului în care datele sunt necesare:

• pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;

• pentru a ne conforma unei obligaţii legale pe care o avem;

• în scopuri de arhivare în interes public, ştiinţific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau

• pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

(g) Dreptul la obiecţie: Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimţământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terţe părţi, puteţi obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situaţia dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepţia cazului în care (i) putem dovedi motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. Dacă obiectaţi la prelucrare, vă rugăm să specificaţi dacă doriţi, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie şterse, în caz contrar noi doar le vom restricţiona.

Puteţi obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimţământul dumneavoastră, vă puteţi retrage consimţământul.

Vă rugăm să reţineţi:

 

• Perioada de timp: Vom încerca să vă îndeplinim cererea în termen de o luna, perioadă care poate fi prelungit cu maximum 2 luni din cauza unor motive specifice legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privinţa termenului de prelungire şi a motivelor care au dus la această prelungire.

• Restricţionarea accesului: În anumite situaţii, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.

• Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizaţi în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secţiune, cu excepţia cazului în care ne oferiţi informaţii suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa şi vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

• Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactaţi în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite în secţiunea 6 de mai jos.

4. DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE

 

Dacă aveţi o nemulţumire cu preivire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Cu toate acestea, puteţi contacta Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin website-ul lor (www.dataprotection.ro).

5. CUM PARTAJĂM INFORMAŢIILE

 

Nu vom divulga datele dumneavoastră personale decât în scopurile şi către terţii descrişi mai jos. Vom lua măsurile adecvate pentru a asigura că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, securizate şi transferate în conformitate cu cerinţele legale.

5.1 Dezvăluirea datelor către terţi

 

Vom partaja partea necesară din datele dumneavoastră personale numai în măsura în care sunt necesare şi numai următoarelor categorii de terţi :

(a) Societăţi care ne oferă servicii relevante pentru website, cum ar fi analiză trafic, integrări cu servicii social media, furnizori de servicii de marketing (cum ar fi newslettere), furnizori de publicitate pe site, furnizori de sisteme IT şi furnizorii de servicii de mentenanţă. O listă a acestora poate fi obţinută la cerere. În ce priveşte societăţile care plasează cookie -uri prin intermediul website-ului, găsiţi aceste informaţii în secţiunea 7 mai jos.

(b) Alte entitaţi cum ar fi autorităţile şi instituţiile publice, contabilii, auditorii, avocaţii şi alţi consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoaşterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm.

De asemenea, vom divulga informaţiile dumneavoastră personale unor terţi:

(a) În cazul în care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens;

(b) Persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;

(c) în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială , de exemplu în cazul în care RCS (sau o parte substanţială din bunurile sale) este achiziţionată de un terţ, situaţie în care datele personale deţinute de RCS vor constitui unui dintre activele transferate;

(d) în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligaţie legală, orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive, şi după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate naţională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activităţi ilegale;

(e) pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală.

6. INFORMAŢII DE CONTACT

 

Vă rugăm să adresaţi întrebările dumneavoastră privind subiectul protecţiei datelor şi orice
cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la următoarele informaţii de contact ale responsabilului nostru cu protecţia datelor personale :

 

În atenţia:

Responsabil cu protecţia datelor personale

Email:

responsabilprotectiadatelor @rcs-rds.ro

Adresă:

Bucureşti, str. Dr. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 2,

sectorul 5

 

 

7. COOKIE-URI

 

7.1 Ce sunt şi de ce folosim cookie-uri?

 

Cookie-urile sunt fişiere text amplasate pe computerul sau dispoziti vul dumneavoastră mobil atunci când ne accesaţi pagina de internet. Cookie -urile proprii (first party) sunt setate pe domeniile pe care le vizitaţi la momentul respectiv. Cookie -urile terţe (third party) sunt setate pe alte domenii decât cele ale paginilor de internet pe care le vizitaţi, cum ar fi cookie-uri setate de serviciile folosite de domeniul vizitat. Informaţiile colectate de cookie-uri nu reţin numele, datele completate în formulare sau alte date personale de acest gen, însă conţin un ID unic pentru a deosebi un vizitator faţă de altul, ceea ce face ca acest ID să fie dată cu caracter personal.

Cookie-urile pot fi folosite în diferite scopuri. În primul rând, pot fi necesare pentru a asigura funcţionarea corectă a site-ului web. De exemplu, fără module cookie, poate fi dificil ca site-ul web să reţină că te-ai conectat sau ce produse ai adăugat în coşul de cumpărături. Acestea sunt denumite cookie-uri necesare, şi sunt active în mod automat, nefiind condiţionate de acordul vizitatorului .

Acestea sunt cookie-uri de analiză colectează informaţii despre modul în care vizitatorii folosesc o pagină de internet, cum ar fi ce pagini sunt cele mai populare, ce metodă de conectare a paginilor este cea mai eficace şi dacă utilizatorii primesc mesaje de eroare de la paginile de internet. Aceste cookie -uri ne permit să oferim utilizatorilor o experienţă de utilizare de înaltă calitate şi totodată ne permit să măsurăm audienţa paginilor de internet. Ele au rolul de a contribui la îmbunătăţirea modului în care funcţionează pagina noastră de internet. Chiar dacă cookie-urile sunt unice, statisticile de utilizare a website- ului nu sunt legate de persoane individuale.

Pentru a alege să nu mai fiţi urmărit de Google Analytics vă rugăm să vizitaţi http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

În al treilea rând, atunci când integrăm în site plug-inuri ale reţelelor de socializare, acestea plasează cookie-uri social media pentru a permite redarea conţinutului (de ex.
youtube, soundcloud), pentru a-ţi da posibilitatea să te loghezi folosind un serviciu terţ (de ex. Facebook sau Google), precum şi pentru a-ţi da posibilitatea să apreciezi sau să distribui o pagină sau un produs pe serviciul de socializare preferat.

Un al patrulea motiv important pentru care folosim cookie -uri este pentru a permite personalizarea publicităţii online. Personalizarea publicităţii este modul în care funcţionează industria online în prezent, şi care permite website -urilor să nu perceapă taxe de la vizitatori, ci să se finanţeze din publicitate. Or brandurile care îşi fac publicitate sunt interesate să ajungă la categoriile de audienţă relevante pentru produsele şi serviciile lor, ceea ce înseamnă selecţia unor anumite categorii de vizitatori către care să se afişeze reclamele respective. De regulă, prin selecţia acelor categorii brandurile nu p relucrează date personale, însă profilul care se creează despre vizitatori are la bază datele colectate prin intermediul cookie-urilor de profilare publicitară. Cum aceste cookie-uri sunt plasate de servicii controlate de noi (nu însă şi de brandul care îş i face publicitate), rezultă că profilarea (care este o prelucrare de date personale) prin intermediul acestor cookie – uri este efectuată de noi ca operator de date.

Puteţi opta să nu fiţi profilat de Google în scop publicitar, accesând https://www.google.com/settings/ads .

 

7.2 Ce cookie-uri folosim?

 

Cookie-urile plasate atunci când accesaţi pagina noastră sunt urmatoarele:

(a) Cookie-uri strict necesare

 

Denumire cookie

Scopul cookie-ului

Durata de viaţă

cookie_desclimer

este folosit pentru popup-ul de avertizare cookie

1 an

(a) Cookie-uri de analiză trafic:

 

Familia

Denumire cookie

Scopul cookie-ului

Durata de viaţă

Google

Analytics

_ga

Google Analytics este un serviciu de statistici web. El generează ID- ul unic al unui utilizator pentru a memora vizitele pe care acest utilizator le face pe pagina noastră şi interacţiunea cu ea. În plus, indică momentul terminării sesiunii, locaţia (la nivel de

oraş) şi, dacă

utilizatorul ajunge pe pagină prin Google Search, cuvintele-

cheie utilizate. C i t i ţ i

2 ani

Google

Analytics

_gid

Google Analytics este un serviciu de statistici web. El generează ID- ul unic al unui utilizator pentru a memora vizitele pe care acest utilizator le face pe pagina noastră şi interacţiunea cu ea. În plus, indică momentul terminării sesiunii, locaţia (la nivel de

oraş) şi, dacă

utilizatorul ajunge pe pagină prin Google Search, cuvintele-

cheie utilizate. C i t i ţ i

24 ore

Google

Analytics

_gat

Google Analytics este un serviciu de statistici web. El generează ID- ul unic al unui utilizator pentru a memora vizitele pe care acest utilizator le face pe pagina noastră şi interacţiunea cu ea. În plus, indică momentul terminării sesiunii, locaţia (la nivel de

oraş) şi, dacă

utilizatorul ajunge pe pagină prin Google Search, cuvintele-

cheie utilizate. C i t i ţ i

1 minut

Google

Analytics

AMP_TOKEN

Google Analytics este un serviciu de statistici web. El generează ID- ul unic al unui utilizator pentru a memora vizitele pe care acest utilizator le face pe pagina noastră şi interacţiunea cu ea. În plus, indică momentul terminării sesiunii, locaţia (la nivel de

oraş) şi, dacă

utilizatorul ajunge pe pagină prin Google Search, cuvintele-

cheie utilizate. C i t i ţ i

până la 1 an

Google

Analytics

_gac_<property-id>

Google Analytics este un serviciu de statistici web. El generează ID- ul unic al unui utilizator pentru a memora vizitele pe care acest utilizator le face pe pagina noastră şi interacţiunea cu ea. În plus, indică momentul terminării sesiunii, locaţia (la nivel de

oraş) şi, dacă

utilizatorul ajunge pe pagină prin Google Search, cuvintele-

cheie utilizate. C i t i ţ i

90 zile

Google

Analytics

__utma

Google Analytics este un serviciu de statistici web. El generează ID- ul unic al unui utilizator pentru a memora vizitele pe care acest utilizator le face pe pagina noastră şi interacţiunea cu ea. În plus, indică momentul terminării sesiunii, locaţia (la nivel de

oraş) şi, dacă

utilizatorul ajunge pe pagină prin Google Search, cuvintele-

cheie utilizate. C i t i ţ i

2 ani

Google

Analytics

__utmt

Google Analytics este un serviciu de statistici web. El generează ID- ul unic al unui utilizator pentru a memora vizitele pe care acest utilizator le face pe pagina noastră şi interacţiunea cu ea. În plus, indică momentul terminării sesiunii, locaţia (la nivel de

oraş) şi, dacă

utilizatorul ajunge pe pagină prin Google Search, cuvintele-

cheie utilizate. C i t i ţ i

10 minute

Google

Analytics

__utmb

Google Analytics este un serviciu de statistici web. El generează ID- ul unic al unui utilizator pentru a memora vizitele pe care acest utilizator le face pe pagina noastră şi interacţiunea cu ea. În plus, indică momentul terminării sesiunii, locaţia (la nivel de

oraş) şi, dacă

utilizatorul ajunge pe pagină prin Google Search, cuvintele-

cheie utilizate. C i t i ţ i

30 minute

Google

Analytics

__utmc

Google Analytics este un serviciu de statistici web. El generează ID- ul unic al unui utilizator pentru a memora vizitele pe care acest utilizator le face pe pagina noastră şi interacţiunea cu ea. În plus, indică momentul terminării sesiunii, locaţia (la nivel de

oraş) şi, dacă

utilizatorul ajunge pe pagină prin Google Search, cuvintele-

cheie utilizate. C i t i ţ i

Închiderea

browserului

Google

Analytics

__utmz

Google Analytics este un serviciu de statistici web. El generează ID- ul unic al unui utilizator pentru a memora vizitele pe care acest utilizator le face pe pagina noastră şi interacţiunea cu ea. În plus, indică momentul terminării sesiunii, locaţia (la nivel de

oraş) şi, dacă

utilizatorul ajunge pe pagină prin Google Search, cuvintele-cheie utilizate.

Cititi si politica Google de  protectia datelor personale in cadrul Google Analytics.

În plus, puteti citi mai multe detalii  despre cum foloseste google serviciul de  analiza de trafic si cookie-urile plasate.

6 luni

 

 

(b) Cookie-uri reţele sociale:

 

Familia

Denumire cookie

Scopul cookie-ului

Durata de viaţă

Facebook

a11y, act, csm, P, presence, s,

x-referer, xs, dpr

Identificare utilizator, preferinte utilizator

Facebook

datr

Contine ID-ul browserului (folosit

pentru securitate)

2 ani

Facebook

fr

encriptare id browser plus facebook id (folosit pentru

securitate)

3 luni

Facebook

c_user

contine id-ul de facebook al

vizitatorului (securitate

si integritate)

1 luna /sesiune

 

Youtube

GED_PLAYLIST_ACTIV ITY,APISID,

GEUP, HSID,

LOGIN_INFO, NID, PREF,

SAPISID, SID, SSID,

SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide

Afişarea conţinutului

din Youtube.

YouTube colectează datele utilizatorilor prin intermediul videoclipurilor încorporate în site-uri web, care sunt agregate cu date de profil din alte servicii Google, pentru a afişa publicitate direcţionată

vizitatorilor web dintr-o gamă largă de site-uri proprii şi de pe alte

site-uri web.

Până la 5 ani

 

 

Twitter

auth_token

Identificare utilizator Twitter, preferinte utilizator

15 ani

Twitter

twll

Identificare utilizator Twitter, preferinte utilizator

5 ani

Twitter

secure_session

Identificare utilizator Twitter, preferinte utilizator

15 ani

Twitter

guest_id

Identificare utilizator Twitter, preferinte utilizator

18 luni

Twitter

__utma

Identificare utilizator Twitter, preferinte utilizator

18 luni

Twitter

remember_checked

Identificare utilizator Twitter, preferinte utilizator

5 ani

Twitter

remember_checked_on

Identificare utilizator Twitter, preferinte utilizator

5 ani

 

(c) Cookie-uri de profilare publicitară: nu sunt

7.3 Opţiunile dumneavoastră privind cookie-urile

 

Opţiunile privind cookie-urile sunt configurabile din cadrul site-ului nostru – puteţi alege nivelul dorit, cel implicit fiind de acceptare doar a cookie -urilor necesare. Utilizarea acestor setări pe site-ul nostru poate să nu ducă la ştergerea cookie-urilor deja setate.

Puteţi şterge cookie-urile din setările browserului web, aşa cum este descris mai jos; totuşi, această opţiune duce la ştergerea cookie -urilor persistente care v-ar putea stoca preferinţele şi setările personalizate de pagina noastră, ceea ce va conduce la nevoia de a reface selecţia (şi eventual a vă re-autentifica în conturi).

Reţineţi şi că browser-ul dumneavoastră vă poate permite să specificaţi ce pagini de internet au întotdeauna sau nu au niciodată permisiunea de a folosi cookie-uri.

Puteţi găsi detalii suplimentare privind modul în care puteţi şterge cookie -urile sau modul
în care puteţi gestiona cookie-uri pe diferite browsere accesând link -urile de mai jos:
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web şi iOS.

IAB a oferit pagina de internet de mai jos pentru a furniza în mod special informaţii privind problemele de confidenţialitate legate de publicitatea pe Internet:
http://www.youronlinechoices.com/ro/

Informaţii cuprinzătoare legate de modul în care organizaţiile utilizează cookie -uri sunt
disponibile pe: www.allaboutcookies.org

8. MODIFICĂRI PRIVITOARE LA NOTA DE INFORMARE

 

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor şi de actualiza şi modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare. Această notă de informare este actualizată la data la care apare în partea superioară a documentului.