I. Preambul

Prin termenul „Utilizator” intelegem toate persoanele fizice si/sau juridice care acceseaza site-ul www.utv.ro oferit public in reteaua Internet, indiferent de motiv.

Conditiile de utilizare ale Site-ului reprezinta un document care produce efecte juridice si care reglementeaza raporturile dintre UTV si utilizatori.

Folosirea Site-ului sau a oricarei parti din continutul Site-ului este garantata si posibila exclusiv in cazul acceptarii de catre utilizatori a Conditiilor de utilizare, precum si a oricaror altor notificari pe care UTV le va afisa pe Site.

Orice vizitator, prin accesarea, descarcarea sau folosirea in orice alt mod a Site-ului sau a oricarei parti din continutul Site-ului, isi da consimtamantul, in mod neechivoc si irevocabil, cu privire la Conditiile de utilizare, precum si la orice alte notificari pe care UTV le va afisa pe Site.

In caz de neacceptare si/sau de nerespectare de catre orice vizitator a dispozitiilor termenelor si conditiilor, acesta nu va avea permisiunea de a accesa si/sau de a folosi Site-ul.

UTV isi rezerva dreptul unilateral si discretionar sa modifice si/sau sa completeze orice termeni ai Conditiilor de utilizare, fara ca UTV sa aiba obligatia sa anunte in prealabil utilizatorii cu privire la intentia de a opera orice modificare/completare sau obligatia sa obtina acordul prealabil al utilizatorilor cu privire la orice modificare/completare si fara ca UTV sa fie tinuta responsabila pentru astfel de modificari/completari.

Orice schimbare a Conditiilor de utilizare va intra in vigoare la data la care este facuta publica prin afisare in condiile de utilizare ale Site-ului.

Pe cale de consecinta, va recomandam sa vizitati periodic aceasta pagina. Folosirea in continuare a site-ului reprezinta acceptarea acestor termene si conditii.

Acceptarea de a revedea periodic Conditiile de utilizare precum si utilizarea ulterioara a Site-ului (dupa amandarea conditiilor de utilizare) reprezinta cunoasterea si acceptarea neechivoca si irevocabila de catre utilizatori a conditiilor de utilizare in vigoare la data accesarii, de catre acestia din urma, a Site-ului.

II. Absolvire de raspundere

Site-ul si toate informatiile continute, descarcate sau accesate de pe Site sunt puse de UTV la dispozitia utilizatorilor ca atare, fara ca UTV sa ofere garantii de orice fel, fara ca UTV sa urmareasca alt scop decat cel mentionat in alineatul precedent si/sau fara ca UTV sa urmareasca incalcarea drepturilor oricarei persoane.

UTV nu va fi responsabil pentru nici o problema sau disfunctionalitate a retelelor sau a liniilor telefonice, a sistemelor de internet online, a serverelor, a furnizorilor de acces pe internet, a echipamentelor, a calculatoarelor, a programelor sau a oricarui alt element ce poate cauza stricaciuni computerelor personale ale utilizatorilor ca rezultat al utilizarii Site-ului de catre acestia din urma.

UTV isi rezerva dreptul unilateral si discretionar ca, in orice moment, fara sa fie obligat sa notifice in prealabil utilizatorii sau sa obtina acordul prealabil al acestora din urma:
a) sa modifice Site-ul ori parti ale Site-ului;
b) sa interzica accesul la Site ori la parti ale acestuia;
c) sa opreasca temporar sau permanent Site-ul sau orice parte a acestuia sau orice informatie continuta in Site.

Utilizatorii Site-ului cunosc si sunt de acord, in mod irevocabil si neconditionat, ca folosesc Site-ul pe propriul lor risc. Sub nici un motiv, UTV nu datoreaza utilizatorilor daune-interese, indiferent de natura acestora, pentru situatii cauzate de/in legatura cu utilizarea Site-ului de catre utilizatori.

UTV dreptul sa stearga eventualele materiale postate dvs in orice moment si fara a avea nevoie de un motiv in acest sens sau de acordul dumneavoastra.

III. Politici de restrictii si confidentialitate

Utilizatorii iau la cunostinta si accepta neechivoc si irevocabil termenii si conditiile politicii de restrictii si de confidentialitate a Site-ului, dupa cum urmeaza.

Confidentialitatea transmisiilor pe internet

Transmiterea de date, de informatii, de materiale (inclusiv a mesajelor prin posta electronica) pe internet sau pe alte retele accesibile public nu este sigura si se poate pierde, intercepta si/sau modifica in timpul transferului. Prin urmare, UTV nu isi asuma nici o responsabilitate pentru orice pierderi sau costuri ce pot aparea ca rezultat al transferului public de date pe internet sau pe alte retele accesibile public, cum ar fi transmiterea catre UTV de mesaje prin posta electronica. Cu toate acestea, UTV va depune diligente rezonabile si va face cheltuieli comerciale rezonabile pentru a proteja informatiile comunicate de utilizatori.

IV. Conduita si obligatiile utilizatorului

Utilizatorii cunosc si accepta neechivoc, irevocabil si neconditionat respectarea urmatoarelor reguli de folosire a Site-ului. Prin urmare, utilizatorii accepta, garanteaza si declara, irevocabil si neconditionat ca:

• Nu vor incarca, posta sau transmite pe Site sau prin intermediul Site-ului informatii ce contravin legilor in vigoare in Romania, cum ar fi, dar fara a se limita la: informatii cu un continut discriminatoriu, rasist, amenintator, obscen, pervers, jignitor, calomnios sau informatii contestabile.

• Nu vor incarca materiale video/audio/audiovizuale („materiale”) asupra carora nu detin drepturile de autor si/sau pe care le-au realizat cu incalcarea drepturilor conexe dreptului de autor, asa cum toate aceste drepturi sunt reglementate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Utilizatorii sunt obligati sa isi justifice drepturile si sa isi achite obligatiile fata de teri, in situatia in care acestia ar pretinde ca materialele incarcate pe Site le-ar aduce atingere drepturilor de autor, drepturilor conexe dreptului de autor sau oricaror alte drepturi recunoscute de lege, ori in situatia in care s-ar invoca incalcarea legilor si a celorlalte reglementari in vigoare in Romania. Toate obligatiile cu privire la plata drepturilor de autor sau a drepturilor conexe dreptului de autor pentru muzica si orice alte elemente continute de materialele incarcate pe Site, care fac obiectul Legii nr. 8/1996, sunt in sarcina Utilizatorilor.

• Nu vor incalca drepturile de proprietate individuala, drepturile de confidentialitate, drepturile de publicitate sau oricare alte drepturi de proprietate ale oricarui tert. In cazul in care o vor face raspunderea le apartine integral, , UTV va fi exonerata de orice raspundere.

• Nu vor incarca pe Site virusi, troieni, scripturi sau alte programe de acest gen.

• Nu vor intrerupe, incarca excesiv, interfera sau incerca sa obtina acces neautorizat la Site sau la orice portiune a Site-ului, a sistemelor sale de computere, servere sau retele.

• Nu vor comunica UTV informatii false despre identitatea lor (acesta dispozitie se refera la utilizatorii participanti la Concurs), precum nici despre originea materialelor incaracate pe Site.

• Nu vor transmite mesaje junk, scrisori in lant sau alte forme nesolicitate de posta electronica, bulk sau mesaje in duplicat.

• Nu vor culege informatii despre alti utilizatori ai site-ului fara consimtamintul acestora din urma si nu vor extrage, indiferent de modalitate, date sau campuri de date sau adrese de posta electronica.

• Nu vor redistribui continutul oferit de UTV prin intermediul Site-ului indiferent de mijloc, indiferent ca este vorba de publicatii triparite, transmisiuni prin fax, pagini de internet, e-mail, grupuri sau forumuri de discutii sau orice alt serviciu ori metoda electronica sau tiparita fara consimtamintul expres, prealabil si scris al UTV.

• Nu vor putea sa se folosesca in nici o circumstanta de marca, numele sau imaginea UTV, fara acordul prealabil scris dat de reprezentantul legal al UTV.

V. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

UTV se angajeaza sa pastreze, in conditiile mai-sus mentionate, confidentialitatea cu privire la datele personale ale participantilor/castigatorilor la concursurile organizate pe site si sa le utilizeze numai in scopurile stabilite in conditiile de utilizare.

Participantii la concurs au, conform Legii 677/2001, prin transmiterea unei cereri expresa in acest sens pe adresa UTV, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

VI. DREPTURI DE AUTOR

(1) Utilizatorii participanti la concursuri cesioneaza catre UTV, neconditionat, imediat si nelimitat in ceea ce priveste spatiul, pe durata maxima de protectie a drepturilor de autor reglementata de Legea 8/1996, cu caracter exclusiv, in sensul ca respectivul vizitator nu va putea folosi, in perioada desfasurarii Concursului, materialul audiovizual in scop propriu, sub nici o forma, pe nici un teritoriu si nu va putea transmite drepturile cedate nici unei alte persoane, respectiv urmatoarele drepturi patrimoniale de autor exclusive:

a) Dreptul de a decide daca, cum sau cand va fi folosit respectivul material audiovizual, inclusiv dreptul de a agreea cu privire la folosirea acestui material de catre terti;

b) Dreptul de a autoriza sau de a interzice reproducerea integrala sau partiala, directa sau indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc sau sub orice forma, a Emisiunii;

c) Dreptul de a autoriza sau de a interzice radiodifuzarea si comunicarea publica a respectivului material audiovizual;

d) Dreptul de a autoriza sau de a interzice radiodifuzarea secundara a materialului ;

e) Dreptul de a autoriza sau de a interzice punerea la dispozitia publicului a respectivului material audiovizual, astfel incat sa poata fi accesata, in orice loc si in orice moment ales, in mod individual de catre public;

f) Dreptul de a autoriza sau de a interzice efectuarea de lucrari derivate.

(5) Termenii neuzuali folositi in prezentul articol au urmatorul inteles:

a) „reproducere” inseamna realizarea integrala sau partiala a uneia sau a mai multor copii ale respectivului material audiovizual, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau audiovizuale a acestuia precum si stocarea permanenta ori temporara a respectivului material audiovizual cu mijloace electronice;

b) „radiodifuzare” inseamna: i) emiterea respectivului material audiovizual de catre UTV si/sau de catre orice alt radiodifuzor autorizat de UTV, prin orice mijloc ce serveste la propagarea prin fir sau fara fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor ori a reprezentarii acestora, inclusiv comunicarea publica prin satelit, in scopul receptionarii de catre public; ii) transmiterea respectivului material audiovizual sau a reprezentarii acestuia, prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar, cu exceptia retelelor de calculatoare, in scopul receptionarii de catre public;

c) „comunicare publica” inseamna orice comunicare a respectivului material-audiovizual, direct sau prin orice mijloace tehnice, facuta intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, inclusiv orice modalitate publica de executie ori de prezentare directa a operei, proiectia publica, precum si prezentarea intr-un loc public, prin intermediul inregistrarilor sonore sau audiovizuale si/sau a oricaror altor mijloace, a respectivului material-audiovizual. De asemenea, se considera publica orice comunicare a respectivului material audiovizual, prin mijloace cu fir sau fara fir, prin punerea la dispozitia publicului, inclusiv prin Internet sau alte retele de calculatoare, astfel incat oricare dintre membrii publicului sa poata avea acces din orice loc sau in orice moment ales in mod individual;

d) „radiodifuzare secundara” este orice radiodifuzare catre public a respectivului material audiovizual, ulterior primei sale radiodifuzari.

e) „realizarea de lucrari derivate” inseamna traducerea, publicarea in culegeri, adaptarea, precum si orice alta transformare a unei opere preexistente, daca aceasta constituie creatie intelectuala.

(5) Drepturile enumerate in alineatul anterior se intind atat asupra respectivului material audiovizual ca intreg, cat si asupra unor cadre, fragmente sau segmente disparate. UTV are dreptul a folosi respectivul material audiovizual sau numai parti din acesta inclusiv in campaniile de promovare ale concursului realizate pe postul de televiziune cu acelasi nume.

(6) Remuneratia cuvenita Vizitatorului participant la concurs pentru drepturile de autor cedate catre UTV este data de sansa de castig pe care o are oricare dintre acestia.

VIII. RASPUNDEREA UTILIZATORILOR

UTV, asociatii UTV, partenerii UTV, managerii, angajatii si colaboratorii UTV, nu raspund fata de terti pentru nici o pierdere, nici o pretentie, nici o cerere, nici o stricaciune sau cheltuiala (inclusiv taxe legale) pe care tertii o pot reclama de la utilizatorii Site-ului rezultand din sau in legatura cu materialele/ informatiile/datele comunicate UTV de catre utilizatori.

Utilizatorii sunt singurii raspunzatori fata de UTV si fata de terti pentru incalcarea oricaror drepturi ale acestora si/sau pentru nerespectarea oricarei dispozitii a Conditiilor de utilizare si a oricarei dispozitii legale in vigoare.

Utilizatorii accepta sa despagubeasca si sa protejeze pe UTV si pe asociatii, pe partenerii de afaceri, pe directorii si angajatii UTV, toti acestia declinindu-si raspunderea fata de orice pierdere, pretentie, cerere, stricaciune sau cheltuiala (inclusiv a taxelor legale) pretinse de catre oricine aflat in legatura cu utilizatorii acestui site potrivit conditiilor de folosire. Ne rezervam dreptul de a ne asuma apararea si controlul exclusive ale oricaror chestiuni ce tin de despagubirile cuvenite utilizatorilor, ceea ce nu exclude obligatiile la despagubiri din partea acestora.

IX. Alte site-uri, informatii, produse si servicii

Utilizatorii pot accesa, potrivit liberei lor optiuni, link-uri catre alte site-uri sau referinte catre produse sau servicii oferite de catre terti, care apar pe Site, fara ca prezenta lor pe Site sa poata fi interpretata ca o aprobare explicita sau implicita de catre UTV fata de:

1. tertele persoane care opereaza site-urile anterior mentionate;

2. continutul, politicile de confidentialitate sau alti termeni de utilizare a site-urilor anterior mentionate;

3. produsele si serviciile oferite de site-urile anterior mentionate.

UTV nu are nici o responsabilitate si nici un control asupra oricaror alte site-uri sau asupra informatiilor oferite, prin orice mijloc, de alte persoane juridice sau persoane fizice sau asupra produselor si serviciilor oferite prin intermediul oricaruil alt site si, pe cale de consecinta, UTV nu isi asuma nici o raspundere pentru utilizarea de catre Utilizatori a celor mai sus-mentionate, Utilizatorii cunoscand si acceptand irevocabil, neconditionat si neechivoc, ca o astfel de utilizare se face pe propria raspundere a celor care acceseaza astfel de site-uri.

X. Drepturi de proprietate

Politica UTV are ca obiectiv respectarea legislatiei in vigoare in materia proprietatii intelectuale.

Daca oricare dintre materialele incarcate pe Site constituie o incalcare a drepturilor de autor si/sau a drepturilor conexe drepturilor de autor, orice persoana vatamata este rugata sa trimita UTV un mesaj in acest sens, mesaj care sa contina, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii: numele si penumele persoanei ale carei drepturi de autor/drepturi conexe au fost incalcate; adresa, numarul de telefon si adresa de posta electronica a persoanei vatamate/persoanei imputernicite de catre acesta sa actioneze in numele si pe seama sa; semnatura fizica sau electronica a persoanei vatamate sau a unei persoane autorizate sa actioneze in numele acesteia; actul prin care afost desemnata o terta persoana sa actioneze in numele si pe seama persoanei vatamate; identificarea dreptului de autor/dreptului conex incalcat prin materialele comunicate pe Site; identificarea materialului de pe Site prin care s-a incalcat sau a devenit subiectul incalcarii drepturilor de autor; o declaratie ca informatiile din plangerea privitoare la incalcarea drepturilor de autor/drepturilor conexe dreptului de autor corespund realitatii.

Toate mesajele referitoare la incalcarea drepturilor de autor vor fi trimise la adresa office@utv.ro.

Toata corespondenta trebuie sa fie in limba romana.

XI. Generalitati

Daca oricare dintre prevederile Conditiilor de utilizare va fi declarata nula sau neexecutorie de catre orice instanta competenta si nu va putea fi modificata in vederea executarii sale, acest lucru nu va afecta Conditiile de utilizare in ansamblu lor, restul prevederilor acestor conditii de utilizare ramanand valabile.

Nici una dintre Conditiile de utilizare nu va putea fi eludata.

Conditiile de utilizare au fost redactate in limba romana. In cazul in care vor exista traduceri in alte limbi, in cazul unui conflict intre versiunea in limba romana si orice versiune intr-o alta limba, va prevala varianta in limba romana.

Conditiile de utilizare vor fi respectate si aplicate conform legilor in vigoare din Romania.

XII. Contact

Daca aveti intrebari sau nelamuriri in legatura cu acest site sau cu Conditiile sale de utilizare, va rugam sa ne contactati la adresa: Strada Dr. Nicolae Stainovici, Nr 75, Sector 5, Bucuresti.